Samenstelling van het bestuur.
• Voorzitter: 
• Secretaris: Lilian Vercoulen
• Penningmeester: Bert van Dijk 
• Algemene bestuursleden: Jes Cuijpers, Lenie Smit, Susanne Schers.

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers.
Er wordt geen vrijwilligersvergoeding toegekend.

Doelstellingen van het bestuur:
De Dorpsontmoeting De Koeberg wil de gezondheid en het welzijn van de inwoners in Helden bevorderen.

Zij probeert dit te verwezenlijken door het exploiteren van een Dorpsontmoeting met name gericht op de inwoners van Helden.