Bij de Dorpsontmoeting wordt het nuttige met het aangename verenigd. U neemt samen met uw anderen deel aan een dagprogramma dat kan bestaan uit tal van activiteiten.

Voorbeelden:

• koken en bakken. 
• bewegen voor ouderen. 
• muziek. 
• film, video’s, foto’s, dia’s. 
• handenarbeid/handwerken. 
• gezelschapsspelen. 
• kaarten. 
• uitstapjes. 
• wandelen. 
• krant lezen. 
• schilderen. 
• bloemstukjes maken. 
• sjoelen. 
• geheugentraining. 
• wat u inbrengt om te doen (b.v. uw hobby’s/ideeën). 
• met andere verenigingen kunt u deelnemen aan b.v. koersbal, biljarten. 
• eventueel meehelpen met de voorbereiding van de warme maaltijd.
• deelnemen aan een discussiegroep.