onze partners

De dorpsontmoeting de Koeberg kan alleen succesvol zijn bij een
goede samenwerking met alle betrokken partijen:

• De gemeente Peel en Maas zorgt voor een jaarlijks budget dat gekoppeld is aan de door de stichting opgestelde begroting.
Verder geeft de gemeente algemene ondersteuning.

• De professionele ondersteuning voor de dorpsontmoeting wordt ingevuld door Vorkmeer.

• Het vrijwilligersvervoer HEP (Helden, Egchel, Panningen) kan ervoor zorgen dat de deelnemers naar de dorpsontmoeting en/of weer naar huis gebracht worden.