De gemeente Peel en Maas bekostigt de Dorpsontmoeting op basis van beschikbaarheid. (o.a. aantal dagdelen, huur ruimte).
De stichting maakt daarvoor een jaarplan en stelt een begroting op.

Jaarlijks wordt financiële verantwoording afgelegd aan het gemeentebestuur.