Dorpsontmoeting De Koeberg heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Vorkmeer.

De Dorpsontmoeting koopt professionele begeleiding in bij Vorkmeer.
De Vorkmeer-medewerker coördineert en begeleidt de deelnemers en vrijwilligers op de Dorpsontmoeting.
Hij/zij organiseert de individuele en groepsgerichte activiteiten voor de deelnemers en voert deze ook uit.