Mobiliteit is een belangrijke component in de zelfredzaamheid van burgers. Bereikbaarheid van de Dorpsontmoeting voor de lokale (oudere) inwoner staat centraal.

Vrijwilligers regelen het vervoer voor dorpsbewoners die minder mobiel zijn en waar de reguliere vervoersvoorzieningen niet toereikend zijn.
In Helden verzorgt de HEP (Helden, Egchel, Panningen) het vervoer van de deelnemers naar/van de Dorpsontmoeting de Koeberg bij het multifunctionele centrum Kerkeböske.
Uiteraard kunnen deelnemers ook op eigen gelegenheid komen.
Eventueel rolstoelvervoer wordt door de gemeente geregeld.
De deelnemers betalen een kleine vergoeding wanneer gebruik gemaakt wordt van het vervoer.